Fundusze unijne

Przygotowywanie wniosków o dotacje UE zarówno w ramach regionalnych jaki i sektorowych programów operacyjnych.


Na podmioty zamierzające aplikować w ramach programów operacyjnych dla województw o dotacje unijne z sektora odnawialnych źródeł energii wsparcia realizowane jest w oparciu o następujące działania:

  • Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych
  • Efektywność energetyczna w MŚP
  • Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym
  • Wdrażanie strategii niskoemisyjnych (sprawdzić czy gdzieś to wchodzi ?)
  • Wysokosprawna kogeneracja

Harmonogram dla IV kwartał 2016 r. oraz dla 2017 r. Informacja o 2017 roku może nie być dostępna w sytuacji nie opublikowanie jej na stronie www Instytucji Nadzorującej realizującej konkursów.