Odnawialne Źródła Energii – Główne obszary specjalizacji firmy


FOTOWOLTAIKA

FOTOWOLTAIKA

Pozyskiwanie energii elektrycznej z promieniowania słonecznego staje się coraz bardziej atrakcyjne. Nieustannie spadające ceny urządzeń, ich coraz wyższa sprawność, duża dostępność funduszy na realizację tego typu instalacji, oraz korzystny wpływ elektrowni fotowoltaicznych na bezpieczeństwo sieci elektroenergetycznej sprawiają, że perspektywa rozwoju tego sektora w Polsce staje się bardzo obiecująca. Jeśli dysponujesz kilkuhektarową działką i chciałbyś rozwinąć swój projekt to zgłoś się do Nas.

FARMY WIATROWE

FARMY WIATROWE

Elektrownie wiatrowe są sposobem na znaczny wzrost dużej mocy i szybkie wypełnienie zobowiązań międzynarodowych w zakresie udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. Rozwój projektów farm wiatrowych jest bardzo trudny, głównie ze względu na kontrowersje społeczne jakie budzą elektrownie wiatrowe wśród lokalnej społeczności. Dlatego szczególnie istotne jest zaangażowanie osób z dużym doświadczeniem i wiedzą techniczna, aby z sukcesem zrealizować taki projekt.

BIOGAZOWNIE

BIOGAZOWNIE

Polska jest krajem, w którym dostępność substratów mogących być wykorzystanych do produkcji biogazu jest dość szeroka i tym samym nasz kraj jest bardzo atrakcyjny pod względem rozwoju takich instalacji. Jeśli prowadzisz hodowlę zwierząt, dysponujesz dużym areałem pod uprawę roślin lub masz dostęp do innych odpadów (odpady z produkcji spożywczej, farmaceutycznej) mogących stanowić dobry substrat do wykorzystania w planowanej biogazowni skontaktuj się z nami. Udzielimy Ci fachowego wsparcia.