Województwo Lubelskie I kwartał 2017 r – nabór trwa !

Konkurs w ramach Działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach

  • instytucja organizująca konkurs: Zarząd Województwa Lubelskiego
  • termin rozpoczęcia składania wniosków I Kwartał 2017
  • podmioty uprawnione do ubiegania się  o dofinansowanie: przedsiębiorcy, partnerstwa PP, JST, inne
  • przedmiot konkursu: Budowę i przebudowę instalacji służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
  • kwota przeznaczona na konkursy: 90 543 846 zł
  • maksymalny poziom wsparcia:  85%
  • wnioski przyjmowane będą do dnia 31 maja 2017 r.

Więcej informacji o konkursie znajdziesz na stronie www.rpo.lubelskie.pl/nabor-696-4_2_produkcja_energii_z_oze_w.html