Województwo Lubuskie III kwartał 2017 r

Konkurs w ramach Działanie 3.1 Odnawialne źródła energii.

  • instytucja organizująca konkurs: Zarząd Województwa Lubuskiego
  • termin rozpoczęcia składania wniosków III Kwartał 2017
  • podmioty uprawnione do ubiegania się  o dofinansowanie: przedsiębiorcy, partnerstwa PP, JST, inne
  • przedmiot konkursu obejmuje między innymi: Budowę nowoczesnych lokalnych źródeł OZE, w tym małych źródeł wytwarzanie energii z OZE, wpisujących się w rozwój generacji rozproszonej, w tym podłączenie instalacji do sieci dystrybucyjnej
  • kwota przeznaczona na konkursy: 30 000 000 zł
  • maksymalny poziom wsparcia:  85%
  • dokumentacja konkursowa będzie opublikowana koło sierpnia 2017

Więcej informacji o konkursie znajdziesz na stronie  www.rpo.lubelskie.pl