Województwo Podkarpackie IV kwartał 2016 r – nabór trwa !

Konkurs w ramach Działania 3.1 Rozwój OZE, Typy działań: 1. Przedsięwzięcia dotyczące wytwarzania energii z odnawialnych źródeł w oparciu o energię wody, wiatru, słońca, geotermii, biogazu i biomasy.

  • instytucja organizująca konkurs: Zarząd Województwa Podkarpackiego
  • termin rozpoczęcia składania wniosków IV Kwartał 2016
  • podmioty uprawnione do ubiegania się  o dofinansowanie: przedsiębiorcy, partnerstwa PP, JST, inne
  • przedmiot konkursu: Roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie przedsięwzięć dotyczących budowy odnawialnych źródeł energii
  • kwota przeznaczona na konkursy: 70 000 000 zł
  • maksymalny poziom wsparcia:  85%
  • wnioski przyjmowane będą do dnia 31 maja 2017 r.

Więcej informacji o konkursie znajdziesz na stronie www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/1067-3-1-rozwoj-oze-konkurs-ogolny-nr-naboru-rppk-03-01-00-iz-00-18-002-16