Województwo Podlaskie I kwartał 2017 r – nabór trwa !

Konkurs w ramach Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

  • instytucja organizująca konkurs: Zarząd Województwa Podlaskie
  • termin rozpoczęcia składania wniosków I Kwartał 2017
  • podmioty uprawnione do ubiegania się  o dofinansowanie: przedsiębiorcy, partnerstwa PP, JST, inne
  • przedmiot konkursu między innymi: Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej
  • kwota przeznaczona na konkursy: 50 000 000 zł
  • maksymalny poziom wsparcia:  85%
  • wnioski przyjmowane będą do dnia 14 kwietnia 2017 r.

Więcej informacji o konkursie znajdziesz na stronie www.rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/dzialanie-51-energetyka-oparta-na-odnawialnych-zrodlach-energii-2.html