Województwo Śląskie IV kwartał 2016r

Konkurs w ramach Działania 4.1.

Odnawialne źródła energii Poddziałanie 4.1.1.

Odnawialne źródła energii – ZIT/RIT Południowy/RIT Północ/RIT Zachód

  • instytucja organizująca konkurs: Zarząd Województwa Śląskiego
  • planowany termin rozpoczęcia składania wniosków IV kwartał 2016
  • podmioty uprawnione do ubiegania się  o dofinansowanie:

– Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
– Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
– Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);
– Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną;
– Szkoły wyższe;
– Organizacje pozarządowe;
– Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
– Towarzystwa budownictwa społecznego.

  • kwota przeznaczona na konkursy:  46 000 000 zł
  • maksymalny poziom wsparcia:  85%

 

Konkurs w ramach Działanie 4.3.

Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT/RIT Południowy/RIT Północ/RIT Zachód

  • instytucja organizująca konkurs: Zarząd Województwa Śląskiego
  • planowany termin rozpoczęcia składania wniosków IV kwartał 2016
  • podmioty uprawnione do ubiegania się  o dofinansowanie:

– Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
– Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
– Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);
– Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną;
– Szkoły wyższe;
– Organizacje pozarządowe;
– Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
– Towarzystwa budownictwa społecznego.

  • kwota przeznaczona na konkursy: 144 000 000 zł
  • maksymalny poziom wsparcia:  85%

Więcej informacji o konkursach znajdziesz na stronie rpo.slaskie.pl