Województwo Świętokrzyskie II kwartał 2017 r

Konkurs w ramach Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

  • instytucja organizująca konkurs: Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
  • termin rozpoczęcia składania wniosków II Kwartał 2017
  • podmioty uprawnione do ubiegania się  o dofinansowanie: przedsiębiorcy, partnerstwa PP, JST, inne
  • przedmiot konkursu: budowie, przebudowie i modernizacji (w tym zakupie urządzeń) infrastruktury, służącej do wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej, pochodzącej ze wszystkich źródeł odnawialnych (energia wodna, wiatru, słoneczna, geotermalna, biogazu, biomasy) z możliwością podłączenia do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej
  • kwota przeznaczona na konkursy: 100 000 000 zł
  • maksymalny poziom wsparcia:  85%
  • dokumentacja konkursowa będzie opublikowana koło kwietnia 2017

Więcej informacji o konkursie znajdziesz na stronie  www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl