Województwo Warmińsko-Mazurskie I kwartał 2017 r – nabór trwa !

Konkurs w ramach Działania 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

  • instytucja organizująca konkurs: Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
  • termin rozpoczęcia składania wniosków I Kwartał 2017
  • podmioty uprawnione do ubiegania się  o dofinansowanie: przedsiębiorcy, partnerstwa PP, JST, inne
  • przedmiot konkursu między innymi: Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym instalacji wykorzystujących energię słońca (np. kolektory słoneczne, fotowoltaika) – do 2 MWe/MWth
  • kwota przeznaczona na konkursy: 77 462 140 zł
  • maksymalny poziom wsparcia:  85%
  • wnioski przyjmowane będą do dnia 26 kwietnia 2017 r.

Więcej informacji o konkursie znajdziesz na stronie www.rpo.warmia.mazury.pl/artykul/1766/dzialanie-41-wspieranie-wytwarzania-i-dystrybucji-energii-pochodzacej-ze-zrodel-odnawialnych