Województwo Wielkopolskie II kwartał 2017 r

Konkurs w ramach Podziałanie 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii.

  • instytucja organizująca konkurs: Zarząd Województwa Wielkopolskiego
  • termin rozpoczęcia składania wniosków II Kwartał 2017
  • podmioty uprawnione do ubiegania się  o dofinansowanie: przedsiębiorcy, partnerstwa PP, JST, inne
  • przedmiot konkursu między innymi: Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym instalacji wykorzystujących energię słońca (np. kolektory słoneczne, fotowoltaika) – do 2 MWe/MWth
  • kwota przeznaczona na konkursy: 90 000 000 zł
  • maksymalny poziom wsparcia:  85%
  • dokumentacja konkursowa będzie opublikowana koło kwietnia 2017

Więcej informacji o konkursie znajdziesz na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl