Zarządzanie inwestycjami OZE

Wybrane projekty i współpraca

Poniżej przedstawiamy Państwu wybrane projekty, w których braliśmy udział oraz zakres naszej współpracy:


Farma Wiatrowa w woj. lubuskim (9 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 19,8 MW):

 • wyszukiwanie i wstępna ocena lokalizacji projektu
 • przygotowanie i negocjowanie umów dzierżawy
 • przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko:
 • przygotowanie karty informacyjnej inwestycji
 • przygotowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko
 • przygotowanie wniosku o wydanie warunków zabudowy
 • przygotowanie projektu budowlanego i wniosku o wydanie pozwolenia na budowę
 • tworzenie modelu finansowego
Farma Wiatrowa w woj. lubuskim
Elektrownia Wiatrowa o mocy 0,9 MW

Elektrownia Wiatrowa o mocy 0,9 MW w woj. lubuskim

 • wyszukiwanie i wstępna ocena lokalizacji projektu
 • przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko:
 • przygotowanie karty informacyjnej inwestycji
 • przygotowanie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej;
 • tworzenie modelu finansowego

Elektrownia Fotowoltaiczna o mocy 2 MW w woj. zachodniopomorskim

 • wyszukiwanie i wstępna ocena lokalizacji projektu
 • przygotowanie i negocjowanie umowy dzierżawy
 • przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko:
 • przygotowanie karty informacyjnej inwestycji
 • przygotowanie wniosku o wydanie warunków zabudowy
 • przygotowanie projektu budowlanego i wniosku o wydanie pozwolenia na budowę
 • tworzenie modelu finansowego
Elektrownia Fotowoltaiczna o mocy 2 MW
Elektrownia fotowoltaiczna o mocy 1 MW

Elektrownia fotowoltaiczna o mocy 1 MW w woj. zachodniopomorskim

 • wyszukiwanie i wstępna ocena lokalizacji projektu
 • przygotowanie i negocjowanie umowy dzierżawy
 • przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko:
 • przygotowanie karty informacyjnej inwestycji
 • przygotowanie wniosku o wydanie warunków zabudowy
 • przygotowanie projektu budowlanego i wniosku o wydanie pozwolenia na budowę
 • tworzenie modelu finansowego

Biogazownia o mocy 0,7 MW w woj. lubuskim

 • wyszukiwanie i wstępna ocena lokalizacji projektu
 • przygotowanie i negocjowanie umowy dzierżawy
 • przygotowanie i negocjowanie umów z dostawcami surowców
 • przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko:/li>
 • przygotowanie karty informacyjnej inwestycji
 • przygotowanie wniosku o wydanie warunków zabudowy
 • przygotowanie projektu budowlanego i wniosku o wydanie pozwolenia na budowę
 • tworzenie modelu finansowego
Biogazownia o mocy 0,7