Województwo Łódzkie IV kwartał 2017 r

Konkurs w ramach Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii

Poddziałanie IV.1.2

  • instytucja organizująca konkurs: Zarząd Województwa Łódzkiego
  • termin rozpoczęcia składania wniosków IV Kwartał 2017
  • podmioty uprawnione do ubiegania się  o dofinansowanie: przedsiębiorcy, partnerstwa PP, JST, inne
  • przedmiot konkursu obejmuje między innymi: Budowę, przebudowę lub modernizację infrastruktury służącej do produkcji lub produkcji i dystrybucji energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w oparciu o moc instalowanej jednostki.
  • kwota przeznaczona na konkursy: 43 000 000 zł
  • maksymalny poziom wsparcia:  85%
  • dokumentacja konkursowa będzie opublikowana koło października 2017

Więcej informacji o konkursie znajdziesz na stronie www.rpo.lodzkie.pl