Województwo Małopolskie III kwartał 2017 r

Konkurs w ramach Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

  • instytucja organizująca konkurs: Zarząd Województwa Małopolskiego
  • termin rozpoczęcia składania wniosków III Kwartał 2017
  • podmioty uprawnione do ubiegania się  o dofinansowanie: przedsiębiorcy, partnerstwa PP, JST, inne
  • przedmiot konkursu: projekty polegające na budowie, rozbudowie oraz przebudowie infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej (np. kolektory słoneczne, fotowoltaika) – do 2 MWe/MWth
  • kwota przeznaczona na konkursy: 86 614 000 zł
  • maksymalny poziom wsparcia:  85%
  • dokumentacja konkursowa będzie opublikowana koło lipca 2017

Więcej informacji o konkursie znajdziesz na stronie  www.rpo.malopolska.pl