Województwo Świętokrzyskie IV kwartał 2016r

Konkurs w ramach Działania 3.1

Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

  • instytucja organizująca konkurs: Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
  • planowany termin rozpoczęcia składania wniosków IV kwartał 2016
  • podmioty uprawnione do ubiegania się  o dofinansowanie:

– Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
– Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
– Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);
– Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną;
– Szkoły wyższe;
– Organizacje pozarządowe;
– Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
– Towarzystwa budownictwa społecznego.

  • kwota przeznaczona na konkursy: 50 000 000 zł
  • maksymalny poziom wsparcia:  85%

 

Konkurs w ramach Działania 3.3

Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem
odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym

  • instytucja organizująca konkurs: Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
  • planowany termin rozpoczęcia składania wniosków IV kwartał 2016
  • podmioty uprawnione do ubiegania się  o dofinansowanie:

– jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty działające w imieniu JST ,
– spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
– związki i stowarzyszenia JST,
– TBS,
– samorządowe jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną,
– uczelnie,
– inne podmioty prowadzące działalność w sferze usług publicznych w różnych formach organizacyjnych, posiadających osobowość prawną np. fundacje i stowarzyszenia,
– policja,
– podmioty lecznicze wykonujące na terenie województwa świętokrzyskiego działalność leczniczą finansowaną ze środków publicznych,
– samorządowe osoby prawne,
– jednostki ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej;

  • kwota przeznaczona na konkursy: 70 000 000 zł
  • maksymalny poziom wsparcia:  85%

Więcej informacji o konkursach znajdziesz na stronie www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl


Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/themes/oze/single.php on line 17